شما از سایت ما چقدر راضی بودید ؟
(78.4%) 98
عالی بود
(8%) 10
خوب
(0.8%) 1
بدک نیست
(3.2%) 4
راضی نیستم
(9.6%) 12
اصلا به درد نمیخوره

تعداد شرکت کنندگان : 125