شما از سایت ما چقدر راضی بودید ؟
(73.72%) 101
عالی بود
(7.299%) 10
خوب
(2.189%) 3
بدک نیست
(5.109%) 7
راضی نیستم
(11.67%) 16
اصلا به درد نمیخوره

تعداد شرکت کنندگان : 137