شما از سایت ما چقدر راضی بودید ؟
(74.14%) 109
عالی بود
(6.802%) 10
خوب
(2.721%) 4
بدک نیست
(5.442%) 8
راضی نیستم
(10.88%) 16
اصلا به درد نمیخوره

تعداد شرکت کنندگان : 147