شما از سایت ما چقدر راضی بودید ؟
(73.75%) 104
عالی بود
(7.092%) 10
خوب
(2.127%) 3
بدک نیست
(5.673%) 8
راضی نیستم
(11.34%) 16
اصلا به درد نمیخوره

تعداد شرکت کنندگان : 141