شما از سایت ما چقدر راضی بودید ؟
(75.37%) 101
عالی بود
(7.462%) 10
خوب
(2.238%) 3
بدک نیست
(3.731%) 5
راضی نیستم
(11.19%) 15
اصلا به درد نمیخوره

تعداد شرکت کنندگان : 134