close
تبلیغات در اینترنت
آپدیت نود 32|یوزرنیم و پسورد جدید nod32 - مطالب ارسال شده توسط passn32
loading...

آپدیت نود 32|یوزرنیم و پسورد جدید nod32

یوزرنیم و پسوورد nod 32 اپدیت افلاین نود 32 یوزر فعال نود 32 nod 32

۸ تیر ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0141919923
Password: 8cpst4rh8x

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: EAV-0140031092
Password: 93fthpv3tt

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0134391268
Password: sppr2erd8p

نظرات () تاریخ : دوشنبه 08 تير 1394 زمان : 9:17 بازدید : 204 نویسنده : مصطفی

۷ تیر ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0141919897
Password: 688fp4h4d2

Username: EAV-0139040899
Password: knft2bj94j

Username: EAV-0140031108
Password: 9h68fn7db6

Username: EAV-0136743891
Password: s96sn54an7

Username: EAV-0126354505
Password: 9nu4b23dnc

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

نظرات () تاریخ : یکشنبه 07 تير 1394 زمان : 9:45 بازدید : 180 نویسنده : مصطفی

۶ تیر ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0141919872
Password: 8357hkj2ev

Username: TRIAL-0140317933
Password: t6pd5f4am7

Username: TRIAL-0139738049
Password: rpp7k52ddn

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: EAV-0139040899
Password: knft2bj94j

نظرات () تاریخ : شنبه 06 تير 1394 زمان : 9:11 بازدید : 240 نویسنده : مصطفی

۵ تیر ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0141919923
Password: 8cpst4rh8x

Username: TRIAL-0141919897
Password: 688fp4h4d2

Username: TRIAL-0141919872
Password: 8357hkj2ev

Username: TRIAL-0139445721
Password: ttauh23ahj

Username: TRIAL-0139445718
Password: xfafk3c98b

Username: TRIAL-0140317933
Password: t6pd5f4am7

نظرات () تاریخ : جمعه 05 تير 1394 زمان : 19:29 بازدید : 256 نویسنده : مصطفی

۴ تیر ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0141921446
Password: k47kt5jht2

Username: TRIAL-0141921460
Password: eb3jub8t5p

Username: TRIAL-0141920770
Password: 23hmkdrsua

Username: TRIAL-0141920694
Password: pj4aavph24

Username: TRIAL-0141920653
Password: emf46jvc3m

Username: TRIAL-0141919923
Password: 8cpst4rh8x

نظرات () تاریخ : پنجشنبه 04 تير 1394 زمان : 9:29 بازدید : 201 نویسنده : مصطفی

۳ تیر ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0141920694
Password: pj4aavph24

Username: TRIAL-0141920716
Password: 3x53ur42hk

Username: TRIAL-0141920740
Password: 5b22x9sfrk

Username: TRIAL-0141920770
Password: 23hmkdrsua

Username: TRIAL-0141921426
Password: 8b8eks63mv

Username: TRIAL-0141921446
Password: k47kt5jht2

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 03 تير 1394 زمان : 9:6 بازدید : 250 نویسنده : مصطفی

۲ تیر ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0141919872
Password: 8357hkj2ev

Username: TRIAL-0141919897
Password: 688fp4h4d2

Username: TRIAL-0141919923
Password: 8cpst4rh8x

Username: TRIAL-0141919943
Password: ku7vcn9rrj

Username: TRIAL-0141920653
Password: emf46jvc3m

Username: TRIAL-0141920694
Password: pj4aavph24

نظرات () تاریخ : سه شنبه 02 تير 1394 زمان : 10:14 بازدید : 183 نویسنده : مصطفی

۱ تیر ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: TRIAL-0139445731
Password: 3aj4hmbdsh

Username: TRIAL-0139445729
Password: 9x9bckux8n

Username: TRIAL-0139445721
Password: ttauh23ahj

Username: TRIAL-0139445718
Password: xfafk3c98b

Username: TRIAL-0140317933
Password: t6pd5f4am7

نظرات () تاریخ : دوشنبه 01 تير 1394 زمان : 9:17 بازدید : 234 نویسنده : مصطفی

۳۱ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0138397866
Password: k3tbvtke4p

Username: EAV-0136743891
Password: s96sn54an7

Username: EAV-0126354505
Password: 9nu4b23dnc

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

نظرات () تاریخ : یکشنبه 31 خرداد 1394 زمان : 9:42 بازدید : 186 نویسنده : مصطفی

۳۰ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0134840148
Password: r8jkv5eneu

Username: EAV-0140031177
Password: 44xu4tcb5v

Username: EAV-0140027459
Password: 5ehj9952t2

Username: EAV-0140031092
Password: 93fthpv3tt

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0138397866
Password: k3tbvtke4p

نظرات () تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 زمان : 9:33 بازدید : 211 نویسنده : مصطفی

۲۹ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0140031108
Password: 9h68fn7db6

Username: EAV-0140031177
Password: 44xu4tcb5v

Username: EAV-0140027459
Password: 5ehj9952t2

Username: EAV-0140031092
Password: 93fthpv3tt

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0134840148
Password: r8jkv5eneu

نظرات () تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 زمان : 11:7 بازدید : 184 نویسنده : مصطفی

۲۸ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0134391268
Password: jihuo

Username: EAV-0140031092
Password: 93fthpv3tt

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0134391268
Password: sppr2erd8p

Username: EAV-0140031108
Password: 9h68fn7db6

نظرات () تاریخ : پنجشنبه 28 خرداد 1394 زمان : 10:23 بازدید : 181 نویسنده : مصطفی

۲۷ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0134391268
Password: sppr2erd8p

Username: EAV-0140031108
Password: 9h68fn7db6

Username: EAV-0140031177
Password: 44xu4tcb5v

Username: EAV-0140027459
Password: 5ehj9952t2

Username: EAV-0140031092
Password: 93fthpv3tt

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 27 خرداد 1394 زمان : 9:23 بازدید : 209 نویسنده : مصطفی

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0126354505
Password: 9nu4b23dnc

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: EAV-0140031092
Password: 93fthpv3tt

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0134391268
Password: sppr2erd8p

نظرات () تاریخ : سه شنبه 26 خرداد 1394 زمان : 9:45 بازدید : 271 نویسنده : مصطفی

۲۵ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: EAV-0139040899
Password: knft2bj94j

Username: EAV-0140031108
Password: 9h68fn7db6

Username: EAV-0136743891
Password: s96sn54an7

Username: EAV-0126354505
Password: 9nu4b23dnc

نظرات () تاریخ : دوشنبه 25 خرداد 1394 زمان : 9:25 بازدید : 209 نویسنده : مصطفی

۲۴ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0139445729
Password: 9x9bckux8n

Username: TRIAL-0139445731
Password: 3aj4hmbdsh

Username: TRIAL-0139445733
Password: 9d8pfvc9ke

Username: TRIAL-0139445710
Password: a263x84vse

Username: TRIAL-0139445713
Password: 6r57f55e9r

Username: TRIAL-0139738039
Password: aur2fhckvr

نظرات () تاریخ : یکشنبه 24 خرداد 1394 زمان : 9:43 بازدید : 234 نویسنده : مصطفی

۲۳ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: EAV-0139040899
Password: knft2bj94j

Username: TRIAL-0139738056
Password: s57ntebrbf

Username: TRIAL-0139738057
Password: kjrpueaner

Username: TRIAL-0139445729
Password: 9x9bckux8n

نظرات () تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394 زمان : 9:17 بازدید : 187 نویسنده : مصطفی

۲۲ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0140031122
Password: r2d5k9skef

Username: EAV-0138395922
Password: cdhu7ffuet

Username: EAV-0138397866
Password: k3tbvtke4p

Username: EAV-0136743891
Password: s96sn54an7

Username: EAV-0126354505
Password: 9nu4b23dnc

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

نظرات () تاریخ : جمعه 22 خرداد 1394 زمان : 20:50 بازدید : 185 نویسنده : مصطفی

۲۱ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0140027459
Password: 5ehj9952t2

Username: EAV-0140031092
Password: 93fthpv3tt

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0134391268
Password: sppr2erd8p

Username: EAV-0140031108
Password: 9h68fn7db6

Username: EAV-0140031122
Password: r2d5k9skef

نظرات () تاریخ : پنجشنبه 21 خرداد 1394 زمان : 16:26 بازدید : 183 نویسنده : مصطفی

۲۰ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0139738039
Password: aur2fhckvr

Username: TRIAL-0139445718
Password: xfafk3c98b

Username: TRIAL-0139445720
Password: 2aers3xcnb

Username: EAV-0134840148
Password: r8jkv5eneu

Username: EAV-0140031177
Password: 44xu4tcb5v

Username: EAV-0140027459
Password: 5ehj9952t2

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 20 خرداد 1394 زمان : 9:5 بازدید : 239 نویسنده : مصطفی

۱۹ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: EAV-0139040899
Password: knft2bj94j

Username: TRIAL-0139445710
Password: a263x84vse

Username: TRIAL-0139445713
Password: 6r57f55e9r

Username: TRIAL-0139738039
Password: aur2fhckvr

نظرات () تاریخ : سه شنبه 19 خرداد 1394 زمان : 9:15 بازدید : 237 نویسنده : مصطفی

۱۸ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0140031122
Password: r2d5k9skef

Username: EAV-0138395922
Password: cdhu7ffuet

Username: EAV-0138397866
Password: k3tbvtke4p

Username: EAV-0136743891
Password: s96sn54an7

Username: EAV-0126354505
Password: 9nu4b23dnc

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

نظرات () تاریخ : دوشنبه 18 خرداد 1394 زمان : 9:15 بازدید : 222 نویسنده : مصطفی

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: EAV-0136743891
Password: s96sn54an7

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0134391268
Password: sppr2erd8p

Username: EAV-0140031108
Password: 9h68fn7db6

Username: EAV-0140031122
Password: r2d5k9skef

نظرات () تاریخ : یکشنبه 17 خرداد 1394 زمان : 9:29 بازدید : 273 نویسنده : مصطفی

۱۶ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0139738057
Password: kjrpueaner

Username: TRIAL-0139738056
Password: s57ntebrbf

Username: EAV-0140031122
Password: r2d5k9skef

Username: EAV-0140031108
Password: 9h68fn7db6

Username: TRIAL-0139445720
Password: 2aers3xcnb

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

نظرات () تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 زمان : 8:50 بازدید : 213 نویسنده : مصطفی

۱۵ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0140027459
Password: 5ehj9952t2

Username: TRIAL-0139738045
Password: 5aesmcm57s

Username: TRIAL-0139738043
Password: m69avpmse7

Username: TRIAL-0139738032
Password: 4paxk9phh7

Username: TRIAL-0139445649
Password: hrxbrttrs8

Username: TRIAL-0139445707
Password: jbsb7ss8rs

نظرات () تاریخ : جمعه 15 خرداد 1394 زمان : 18:15 بازدید : 215 نویسنده : مصطفی

آپدیت جدید نود 32 14خرداد 1394

آپدیدت جدید نود 32

 

ESET NOD32 Antivirus Offline Updates 11727 3.06.2015

 

ESET NOD32 Antivirus Offline Updates 11727 3.06.2015 - See more at: http://www.scanwith.com/ESET_NOD32_Antivirus_Offline_Updates_download.htm#sthash.G0QA4kXB.dpuf
- See more at: http://www.scanwith.com/ESET_NOD32_Antivirus_Offline_Updates_download.htm#sthash.G0QA4kXB.dpuf
- See more at: http://www.scanwith.com/ESET_NOD32_Antivirus_Offline_Updates_download.htm#sthash.G0QA4kXB.dpuf
نظرات () تاریخ : پنجشنبه 14 خرداد 1394 زمان : 9:45 بازدید : 238 نویسنده : مصطفی

۱۴ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0134840148
Password: r8jkv5eneu

Username: TRIAL-0139738059
Password: 624tpm4mpc

Username: TRIAL-0139738058
Password: dkvtdkmct4

Username: TRIAL-0139738056
Password: s57ntebrbf

Username: TRIAL-0139738052
Password: kcm377bp43

Username: TRIAL-0139738045
Password: 5aesmcm57s

نظرات () تاریخ : پنجشنبه 14 خرداد 1394 زمان : 9:23 بازدید : 183 نویسنده : مصطفی

۱۳ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0139738053
Password: fbrk72ufmr

Username: TRIAL-0139738055
Password: unm8d6nhe8

Username: TRIAL-0139738056
Password: s57ntebrbf

Username: TRIAL-0139738057
Password: kjrpueaner

Username: TRIAL-0139738058
Password: dkvtdkmct4

Username: TRIAL-0139738059
Password: 624tpm4mpc

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 13 خرداد 1394 زمان : 17:22 بازدید : 227 نویسنده : مصطفی

۱۲ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0139738041
Password: sd4mtne8bp

Username: TRIAL-0139738043
Password: m69avpmse7

Username: TRIAL-0139738045
Password: 5aesmcm57s

Username: TRIAL-0139738049
Password: rpp7k52ddn

Username: TRIAL-0139738052
Password: kcm377bp43

Username: TRIAL-0139738053
Password: fbrk72ufmr

نظرات () تاریخ : سه شنبه 12 خرداد 1394 زمان : 9:23 بازدید : 205 نویسنده : مصطفی

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0139738024
Password: xfcr5k38um

Username: TRIAL-0139738032
Password: 4paxk9phh7

Username: TRIAL-0139738035
Password: t4hmpnp7te

Username: TRIAL-0139738037
Password: 7njpvae534

Username: TRIAL-0139738039
Password: aur2fhckvr

Username: TRIAL-0139738041
Password: sd4mtne8bp

نظرات () تاریخ : دوشنبه 11 خرداد 1394 زمان : 9:13 بازدید : 269 نویسنده : مصطفی

دانلود نسخه جدید Windows 10 Build Build 10125 ویندوز ۱۰

دانلود نسخه جدید Windows 10 Build Build 10125 ویندوز ۱۰ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی

Windows.10.Cover_(www.Par30dl.Com)

دانلود آخرین نسخه ویندوز ۱۰ Microsoft Windows 10

سیستم عامل ویندوز ۱۰ به عنوان آخرین نسخه ویندوز توسط مایکروسافت معرفی شد . مایکروسافت با نادیده گرفتن نسخه ۹ از ویرایش ویندوز نام ۱۰ را بر روی سیستم عامل خود گذاشته است و وعده انتشار آن را در اواسط سال ۲۰۱۵ اعلام کرده . علت این نامگذاری به گفته جف آتوود مدیر تیم برنامه نویسی مایکروسافت تشابه اسمی است که با ابتدای نام های ویندوز ۹۵ و ۹۸ بوجود آمده است . سخت افزار مورد نیاز برای اجرای سیستم عامل ویندوز ۱۰ به گفته سازندگان تغییری نسبت به ویندوز ۸٫۱ نداشته است و شما می توانید بدون نیاز به ارتقا آن را نصب کنید . تغییرات قابل توجهی در نسخه جدید سیستم عامل ویندوز ۱۰ صورت گرفته از جمله می توان به قابلیت Multi Desktop یا چندین میز کار اشاره نمود و یا استارت جدید که تلفیقی از استارت ویندوز ۷ و ۸ می باشد . همچنین تمامی اپ های موجود بر روی ویندوز می توانند در پنجره ای جداگانه باز شوند و امکان جابجایی بین پنجره ها راحت تر شده است . امکان Task View که به Taskbar ویندوز اضافه شده است همانند بخشی از نمایش برنامه های باز در سیستم عامل iOS است .

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : یکشنبه 10 خرداد 1394 زمان : 11:25 بازدید : 267 نویسنده : مصطفی

۱۰ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0139040899
Password: knft2bj94j

Username: EAV-0139003029
Password: jkp75ru6ca

Username: EAV-0139040997
Password: caxx9h9d5a

Username: TRIAL-0140317832
Password: fb658d4p8m

Username: TRIAL-0140317897
Password: u4axb3xpuv

Username: TRIAL-0139738024
Password: xfcr5k38um

نظرات () تاریخ : یکشنبه 10 خرداد 1394 زمان : 9:18 بازدید : 177 نویسنده : مصطفی

۹ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: EAV-0134840148
Password: r8jkv5eneu

Username: EAV-0140027459
Password: 5ehj9952t2

Username: EAV-0140031092
Password: 93fthpv3tt

Username: EAV-0140027453
Password: sbmde8kucj

Username: EAV-0138397866
Password: k3tbvtke4p

Username: EAV-0139040899
Password: knft2bj94j

نظرات () تاریخ : شنبه 09 خرداد 1394 زمان : 9:23 بازدید : 249 نویسنده : مصطفی

7 خرداد 1394

 

Username:TRIAL-0140640498     

   Password:tkndvt3psp

 

Username:TRIAL-0140639909     

   Password:5dspxcfbvb

 

Username:TRIAL-0140639882    

    Password:t9kn6dpanf

 

Username:TRIAL-0140639857    

    Password:u3mf54usu7

 

Username:TRIAL-0140639824    

    Password:3mb33kp93m

 

Username:TRIAL-0140639799    

    Password:9hh3vxrfn4

 

Username:TRIAL-0140639767    

    Password:d9u7knxfh6

 

Username:TRIAL-0140639741  

    Password:st5vn7rhmv

 

Username:TRIAL-0140639150    

    Password:63e3en4cj7

 

Username:TRIAL-0140639119    

    Password:cvn2svdamt

 

Username:TRIAL-0140639096  

     Password:n7j29u2esn

 

Username:TRIAL-0140639065  

     Password:x4uckj5fxr

نظرات () تاریخ : پنجشنبه 07 خرداد 1394 زمان : 9:24 بازدید : 235 نویسنده : مصطفی

6 خرداد 1394

 

Username: TRIAL-0139738058
Password: dkvtdkmct4

Username: TRIAL-0139445722
Password: k2c543h92c

Username: TRIAL-0139445727
Password: 9vtfrebxxj

Username: TRIAL-0139445729
Password: 9x9bckux8n

Username: TRIAL-0139445731
Password: 3aj4hmbdsh

Username: TRIAL-0139445733
Password: 9d8pfvc9ke

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 06 خرداد 1394 زمان : 10:52 بازدید : 199 نویسنده : مصطفی

۵ خرداد ۱۳۹۴

 

Username: TRIAL-0139738059
Password: 624tpm4mpc

Username: TRIAL-0139445716
Password: ddfkndshnp

Username: TRIAL-0139445718
Password: xfafk3c98b

Username: TRIAL-0139445720
Password: 2aers3xcnb

Username: TRIAL-0139445721
Password: ttauh23ahj

Username: TRIAL-0139445722
Password: k2c543h92c

نظرات () تاریخ : سه شنبه 05 خرداد 1394 زمان : 9:56 بازدید : 228 نویسنده : مصطفی

آپدیت آفلاین آنتی ویروس کسپراسکای به تاریخ 2015.04.01

آپدیت آفلاین آنتی ویروس کسپراسکای

آپدیت آفلاین آنتی ویروس کسپراسکای به تاریخ 2015.04.01
 
برای فراهم آوردن امنیت برای رایانه های شخصی شرکت های معتبر نرم افزاری دائما در حال تلاش برای تولید و عرضه ی بهترین نرم افزارهای امنیتی هستند و آنها را در اختیار این کاربران قرار می دهند تا با نصب آنها دیگر نگرانی از بابت نفوذ هکر ها و امنیت در گشت و گذار در اینترنت نداشته باشند . البته همانطور که می دانید  تنها نصب آنتی ویروس کافی نیست . آنتی ویروس ما برای شناسایی جدیدترین ویروس ها می بایست دائما به روز شود . با داشتن این فایل ها می توانید خیلی راحت با چند کلیک ساده و بدون نیاز به اتصال به اینترنت آنتی ویروس خود را آپدیت نمایید .


روش به روز رسانی:
 • ابتدا فایل دانلود شده را اجرا و آن را از حالت فشرده خارج می کنید. به داخل فولدر باز شده می روید .
 • این فولدر را در مسیری مانند ریشه درایو C کپی می کنید.
 • به داخل برنامه Internet Security یا Anti-Virus می روید و به قسمت Settings ‌و سپس Update رفته و بر روی Settings کلیک می کنید.
 • بر روی  Add‌کلیک کرده و فولدری که در درایو C است را انتخاب کرده و OK را می زنید.
 • گزینه Kaspersky Lab's Update servers را از حالت انتخاب خارج کنید و OK را بزنید.
 • دوباره OK را بزنید.
 • به قسمت Update در برنامه بروید و بر روی Start Update کلیک کنید. برنامه بدون مشکل به روز می شود.

توضیحات :
 • لینکها به صورت ماهانه به روز میشه
 
نظرات () تاریخ : دوشنبه 04 خرداد 1394 زمان : 17:51 بازدید : 215 نویسنده : مصطفی

Kaspersky Internet Security 15.0.2.361 Final محصول امنیتی Kaspersky

 

KasperskyKaspersky Internet Security 15.0.2.361 Final یک مجموعه فوق حرفه ای برای محافظت شما از انواع حملات اینترنتی و مقابله با ویروس ها برای شما می باشد که معمولا در مقام های اول برترین آنتی ویروس های جهان قرار می گیرد که استفاده از آن را به تمام کاربران پیشنهاد می کنیم. همان گونه که استفاده از اینترنت به سرعت در کشورها رو به رشد است و کاربران ساعت ها وقت خود را در روز به استفاده از اینترنت، مشاهده سایت ها و دانلود موزیک و نرم افزار های می پردازند در نتیجه احتمال حملات اینترنتی و آلوده شدن رایانه به ویروس بسیار افزایش می یابد که مطمئنا باید نرم افزاری قوی برای مبارزه با حملات و پاک سازی ویروس ها داشته باشیم تا بتوانیم از کامپیوتر خود محاقظت کنیم. نرم افزار کاسپراسکی که ساخته یک شرکت روسیست سیستم شما را در مقابل انواع ویروس ها، حملات هکرها و برنامه های مخرب محافظت می کند.

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : دوشنبه 04 خرداد 1394 زمان : 17:41 بازدید : 312 نویسنده : مصطفی

ESET SysInspector 1.2.49.0 تشخیص و عیب یابی مشکلات رایانه

نرم افزار ESET SysInspector 1.2.49.0 ابزاری سودمند با کاربری بسیار آسان بوده و به منظور تشخیص و عیب یابی طیف وسیعی از مشکلاتsoft98 سیستم طراحی گردیده است. این نرم افزار یک برنامه کاملا رایگان و مستقل می باشد و بصورت یک ابزار کمکی در محصولات "ESET Smart Security" و "ESET NOD32 Antivirus" گنجانده شده است.

در زمانی که نیازمند راهکاری جهت شناسایی کدهای مخرب ناشناخته روی رایانه می باشید نرم افزار "ESET SysInspector" به عنوان یک ابزار کمکی فوق العاده قادر به شناسایی مشکلات مربوط به موارد زیر می باشد:
 • سرویسها و فرایندهای در حال اجرا
 • وجود فایلهای مشکوک بدون نشانه و علامت
 • مسائل نرم افزاری
 • ناسازگاری های سخت افزاری
 • درایورهایی با عملکرد نادرست و یا قدیمی
 • فایلهای خراب سیستم عامل
 • رجیستری های ناقص و معیوب
 • اتصالات مشکوک شبکه ای


عیب یابی سریع
نرم افزار "ESET SysInspector" هر یک از داده ها را بر اساس درجه اولویت و حساسیت بر طبق رنگ خاصی از سبز تا قرمز نمایش می دهد و با استفاده از یک نوار کشویی می توان داده های موجود را بر اساس درجه و سطح امنیتی فیلتر نمود.

قابلیت مقایسه گزارشها یا اصطلاحا "Compare Log" در این محصول شما قادر می سازد تا با بررسی گزارشات مختلف فایلها یا فرآیندهای مشکوک را شناسایی نمایبد.
نظرات () تاریخ : دوشنبه 04 خرداد 1394 زمان : 17:38 بازدید : 231 نویسنده : مصطفی

ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.0 Final x86/x64 آنتی ویروس NOD32

ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.0 Final NOD32 Antivirusامروزه با افزایش ویروس های کامپیوتری و دیگر خطرات اینترنتی استفاده از یک آنتی ویروس قدرتمند لازمه وصل شدن به شبکه اینترنت می باشد زیرا هستد کاربرانی که File ها و اسناد مهمی را بر روی کامپیوتر خود ذخیره می کنند و با یک غفلت ممکن است تمامی این اسناد را از دست بدهند. از طرف دیگر مشکلات استفاده از برخی از آنتی ویروس ها از جمله : پایین آوردن سرعت کامپیوتر، آپدیت های حجیم و دادن پیام های پی در پی و خسته کننده باعث شده است که برخی از کاربران از آنتی ویروس استفاده نکنند! چاره چیست ؟ آیا آنتی ویرویس وجود دارد که بدون پایین آوردن سرعت سیستم به طور همه جانبه و تمام وقت از کامپیوتر محافظت کند. NOD 32 محصولی از کمپانی ESET، آنتی ویروسی بسیار سریع، قدرتمند و آرام برای محافظت همه جانبه و تمام وقت از سیستم در برابر انواع ویروس ها، کرم های اینترنتی، برنامه های جاسوسی، Trojan ها، هکر ها و سرقت های اینترنتی میباشد.

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : دوشنبه 04 خرداد 1394 زمان : 17:35 بازدید : 271 نویسنده : مصطفی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  شما از سایت ما چقدر راضی بودید ؟

  آمار سایت
 • کل مطالب : 1043
 • کل نظرات : 142
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 81
 • آی پی امروز : 114
 • آی پی دیروز : 141
 • بازدید امروز : 1,097
 • باردید دیروز : 1,295
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 3,329
 • بازدید ماه : 26,980
 • بازدید سال : 347,162
 • بازدید کلی : 1,485,223